การประชุมสัมนา
หัวข้อการประชุมวันที่ 22 ตุลาคม 64 เวลา 01:28 น

ห้องประชุม

เวลา

หัวข้อการประชุม

1

16.00 น. - 17.30 น.

สมัชชาฯ สาขาภาคใต้ตอนบน

2

16.00 น. - 17.30 น.

สมัชชาฯ สาขาภาคใต้ตอนล่าง

3

16.00 น. - 17.30 น.

สมัชชาเยาวชนตาบอดไทย